Wegvangen kippen aan de Hallenweg


Indiendatum: jul. 2014

Op dit moment wordt de populatie verwilderde kippen aan de Hallenweg in Leiden gevangen. Uit de media begrepen wij dat ze voor overlast zorgen en daarom weg moeten. Hart van Nederland heeft er nog een item aan gewijd.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen over deze vangactie:

1. Waarom moeten de kippen weg? Ze zitten er naar verluidt al 15 jaar en worden verzorgd (gevoerd) door een betrokken plaatsgenoot?

2. Is bekend hoe die populatie zich over die 15 jaar heeft ontwikkeld? Hoe groot was de populatie op het moment dat de beslissing viel, ze weg te vangen?

3. Wat bepaalt of sprake is van overlast?

4. Als het antwoord op de vorige vraag mede bestaat uit “de verkeersveiligheid”, hoe valt dit te rijmen met het feit dat de weg waar de kippen verblijven, verkeersluw is, een dorpel heeft en er maar 30 km gereden mag worden?

5. Er zijn omwonenden die bezwaar hebben tegen het gekraai van de hanen, anderen vonden de hanen kippen juist een verrijking van de buurt (”landelijk”). Hoe worden deze visies tegen elkaar afgewogen?

6. Door welk bedrijf worden de kippen weggevangen?

7. Waar worden ze opgevangen? Is gedacht over opvang bij particulieren?

8. Wat is over het algemeen het beleid over verwilderde populaties dieren in Leiden?

Indiendatum: jul. 2014
Antwoorddatum: 2 sep. 2014

Op dit moment wordt de populatie verwilderde kippen aan de Hallenweg in Leiden gevangen. Uit de media begrepen wij dat ze voor overlast zorgen en daarom weg moeten. Hart van Nederland heeft er nog een item aan gewijd.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen over deze vangactie:

1. Waarom moeten de kippen weg? Ze zitten er naar verluidt al 15 jaar en worden verzorgd (gevoerd) door een betrokken plaatsgenoot?

Het gebied waar de kippen leven is de laatste jaren in ontwikkeling tot een woonwijk. Deze dieren vormen een gevaar voor de verkeersveiligheid in het gebied; zij lopen vrij rond en kunnen een schrikreactie teweeg brengen bij een automobilist in een groeiende kinderrijke wijk.

2. Is bekend hoe die populatie zich over die 15 jaar heeft ontwikkeld? Hoe groot was de populatie op het moment dat de beslissing viel, ze weg te vangen?

De kippen op deze locatie zijn in voorjaar 2010 allemaal weggevangen door opdracht van de gemeente. De huidige populatie (geschat 40-50 stuks) is dus vanaf die tijd ontstaan.

3. Wat bepaalt of sprake is van overlast?

De verkeersveiligheid. Er zijn daarnaast klachten ontvangen van bewoners over het (zeer vroeg op de ochtend) kraaien van hanen. Bovendien heeft het voer voor kippen een aan trekkende werking op andere dieren, die minder worden gewaardeerd door mensen, zoals ratten.

4. Als het antwoord op de vorige vraag mede bestaat uit “de verkeersveiligheid”, hoe valt dit te rijmen met het feit dat de weg waar de kippen verblijven, verkeersluw is, een dorpel heeft en er maar 30 km gereden mag worden?

Dit laat onverlet dat er een onverwachte situatie kan ontstaan in het verkeer waardoor een ongeval geschiedt. De gemeente is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid.

5. Er zijn omwonenden die bezwaar hebben tegen het gekraai van de hanen, anderen vonden de hanen kippen juist een verrijking van de buurt (”landelijk”). Hoe worden deze visies tegen elkaar afgewogen?

Deze verschillende meningen zijn bekend en worden afgewogen. Het staat iedere inwoner van Leiden vrij zelf kippen te houden op eigen terrein en te genieten van deze dieren.

6. Door welk bedrijf worden de kippen weggevangen?

Avonda Fauna Beheer

7. Waar worden ze opgevangen? Is gedacht over opvang bij particulieren?

De kippen worden afgevoerd naar een speciale locatie elders in het land, waar zij op een geschikte plek kunnen genieten van hun vrijheid. Dit is een particuliere opvanglocatie.

8. Wat is over het algemeen het beleid over verwilderde populaties dieren in Leiden?

In de stad komen verschillende verwilderde populaties voor. Van nijlganzen, brandganzen, Canadese ganzen, halsbandparkieten, “tamme” ganzen en dito eenden en populaties van hanen en kippen. Allemaal verwilderde dieren die oorspronkelijk als huisdier gehouden werden, maar vervolgens ontsnapt of opzettelijk losgelaten zijn. Dieren die zich in een stedelijke omgeving in leven weten te houden en er zich ook voortplanten.

De Flora- en faunawet noemt dit “in het wild levende dieren”, dieren die aan niemand toebehoren en voor hun aard in natuurlijke vrijheid leven. Voor een aantal van deze soorten is in Nederland de stad de natuurlijke omgeving, wat overigens ook voor beschermde soorten als vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen geldt. In het wild
levende dieren dus, waarop onder andere artikel 2 van de Flora- en faunawet van toepassing is. Een artikel, ook wel aangeduid als de “zorgplicht”, waarin (kort gezegd) staat dat we niets moeten doen of laten wat deze dieren zou kunnen benadelen.

Vanwege de verkeersveiligheid, die door de aanwezigheid van verwilderde dieren in het gedrang kan komen (onder andere: kippen en hanen, maar ook (beschermde) meeuwen, eenden, kauwen, kraaien, eksters, duiven en veel andere dierlijke stadbewoners die op ons afval of voer afkomen) kunnen maatregelen genomen worden. Niet alleen ter bescherming van de mens, maar ook voor de veiligheid van de dieren zelf.

Om die reden is in de APV bij artikel 2:61 opgenomen dat B&W een (tijdelijk en plaatselijk) voerverbod kunnen instellen als de overlast te groot wordt. Waarmee ook overlast van en gevaar door beschermde soorten kan worden beperkt zonder in strijd te handelen met de Flora- en faunawet. Wanneer de eigenaar onbekend is/blijft, handelt de gemeente zo zorgvuldig mogelijk. Volgens de wet moeten de dieren gedurende twee weken opgevangen worden, waarna de burgemeester vervolgens bepaalt wat er met het dier moet gebeuren.

oor honden en katten wordt die opvang geregeld door het Streekdierentehuis Stevenshage en voor (kleine koppels) hanen en kippen door de kinderboerderij in de Merenwijk. In die twee weken wordt dan (zo mogelijk in samenwerking met de buurt) gezocht naar een nieuwe eigenaar en als die niet gevonden wordt, worden de dieren verkocht aan een veehandelaar.

In dit geval is reeds begin juli met de wijk gecommuniceerd dat de kippen zouden worden gevangen. Ook de landelijke pers (Hart van Nederland) heeft hieraan aandacht besteed. Tot nu toe heeft zich geen eigenaar gemeld en daarom worden de kippen direct verplaatst naar een geschikte locatie waar zij in vrijheid verder kunnen leven.

Interessant voor jou

Baggeren in broedseizoen?

Lees verder

Plastic picknickkleedjes bij het Cultuurfestival

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer