Bijdrage Algemene Beschou­wingen


20 juni 2019

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Voorzitter,

Greta Thunberg zei ‘I want you to act as if the house is on fire. Because it is’. Deze 16-jarige Greta gaf deze eenvoudige woorden aan wat ik en veel klimaat- en natuuractivisten met mij, al zo lang weten en voelen: we liggen op ramkoers met de enige Aarde, het enige huis, dat we hebben.

Wij leven in een tijd van crises. Recente onderzoeken stellen dat de wereldwijde klimaat en natuurcrises een bedreiging vormen voor het leven op Aarde, de stabiliteit van onze maatschappij en de beschikbaarheid van basale dingen als gezond voedsel, schoon water en schone lucht.

Dit zijn Grote Woorden die steeds luider klinken. En deze Grote Woorden, gecombineerd met de onmiskenbare tekenen van klimaatverandering in onze directe omgeving, dreunen door in de hoofden en harten van steeds meer mensen. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien tijdens de klimaatmars in Amsterdam in maart van dit jaar. Een mars met tienduizenden mensen die meer actie eisen tegen klimaatverandering en voor de bescherming van onze Aarde.

We zien dat mensen en organisaties overheden ter verantwoording gaan roepen, omdat ze vinden dat deze overheden veel te weinig doen tegen klimaatverandering en voor de bescherming van onze Aarde. Denk aan de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat, maar ook aan de recente uitspraak waarin de Raad van State de Nederlandse truc om toch het milieu te kunnen blijven vervuilen (de Programmatisch Aanpak Stikstof) van tafel veegde. Maar denk ook aan Extinction Rebellion, een nieuwe milieubeweging, die ook in Leiden actief is, en die een stap verder gaat en oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid zolang de overheid wegkijkt.

Er zijn dus steeds meer mensen die actie en een nieuwe koers van de overheid eisen.

Dus voorzitter, de wetenschap roept op tot actie, de praktijk van extremer weer vraagt om actie, er een hard groeiende groep burgers die vraagt om actie. Alle seinen staan op groen!

Dit is onze kans om keuzes te maken. We kunnen niet doorgaan zoals we altijd al deden. Nee! Ons huis staat in brand! We moeten in actie komen. We moeten lef tonen, leiderschap, andere keuzes durven maken.

Voorzitter, als ik kijk naar Leiden zie ik deze keuzes niet. Dit college wil meer groen, maar ook meer woningen, meer inwoners, meer bedrijven, meer evenementen, meer wegen. Dit college heeft gewoon teveel op haar verlanglijstje staan en durft niet expliciet te kiezen voor natuur, klimaat en de leefbaarheid in de stad. Een paar voorbeelden:

- Roomburgerpark: dit college zegt geen ‘nee’ tegen extra plastic in de openbare ruimte, hoewel bekend is dat dit milieu-, natuurschade met zich meebrengt.
- Het college blijft inzetten op verdichting, ook al leidt dit ertoe dat de beschikbare hoeveelheid groen per inwoner nog verder achteruit gaat.
- Het college blijft inzetten op het aantrekken van extra bedrijven, ook al kunnen we de toegenomen mobiliteit niet aan en eventuele nieuwe inwoners niet huisvesten.
- Het college blijft geloven in de warmterotonde als oplossing voor de zoektocht naar duurzame warmte. Voorzitter, de warmterotonde is een peperdure exercitie, waarbij het gebrek aan transparantie in de besluitvorming een groot probleem vormt, waarbij de raad voor een groot deel buitenspel wordt gezet en die bovendien onze duurzaamheidsambities geen stap dichterbij brengt.

We zien wel wat lichtpuntjes:

- Ik noem dan de Groene Kansenkaart. Want hoewel we op meer hadden gehoopt nu dit college al ruim een jaar in het zadel zit, zijn we blij met elke vergroeningsactiviteit. We willen het college wel aanmoedigen om echt vaart te maken met de andere vergroeningsprojecten en alles op alles te zetten om vertraging hierbij te voorkomen.
- En ander lichtpuntje: we zijn ontzettend blij met de financiële steun voor de dierenambulance en het Vogelasiel. Dat is zo ontzettend hard nodig. Dus heel hartelijk dank daarvoor!

Voorzitter, de Partij voor de Dieren staat voor een donkergroene koers. En we willen de raad en het college graag uitnodigen om die koers mee te varen. Wij hebben verschillende wensen voor de stad.

- Ten eerste: wij willen een stad waarin het bestaande groen recht van leven heeft, waarbij bomen en groen als uitgangspunt voor nieuwe ontwerpen dienen in plaats van belanden in compensatieplannen.
- Ten tweede: we wensen een stad waarin ook ruimte voor rust is.
- Punt drie: We willen werken aan een stad die oog heeft voor het welzijn van al haar inwoners. Wij willen graag meer inzet op gezondheid, bijvoorbeeld via rookvrije terrassen en rookvrije parken. Verder maken we ons zorgen over de mensen die hulp het hardste nodig hebben, bijvoorbeeld die Beschermd of Beschut moeten wonen, die jeugdzorg nodig hebben, en kwetsbare groepen en statushouders die woonruimte nodig hebben.
- We maken ons ook zorgen over de niet menselijke inwoners van Leiden. En nu zoom ik even in op Bio Science Park. Het college is trots op het BSP. Maar beseffen we voldoende dat elk jaar vele duizenden proefdieren lijden en sterven in dat bejubelde BSP? Als het aan ons ligt stimuleren we bedrijven om alternatieven voor dierproeven in te zetten.

Voorzitter, ik rond af. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke actie. De Partij voor de Dieren is geen partij die zich laat leiden door wat mogelijk is of zich voegt naar vaagheden als ‘politieke realiteit’. De Partij voor de Dieren is een partij die kiest voor wat nodig is voor sociale en duurzame toekomst.