Bijdrage Bos van Bosman Nieu­weroord


15 oktober 2015

Commissie Stedelijke Ontwikkeling

Op het gebied van participatie blijft er weinig te wensen over, daarvoor hulde.

Voor mijn fractie is vooral de positie van het bos van Bosman van groot belang. Middels een motie hebben wij opgeroepen om het bos vooral te houden zoals het nu is en het op een conserverende manier te benaderen. Uit het ambitiedocument spreken weliswaar goede bedoelingen met betrekking tot de flora en fauna, maar het verlangen om het bos aan te pakken en te ontsluiten is toch niet helemaal verdwenen. Op pagina 8 van het ambitiedocument wordt bij de historische ontwikkeling onder het kopje ‘straks’ toch weer over een bosrijk park gesproken, waarbij gezocht wordt naar aansluiting met aangrenzende parken en dat ontsloten moet worden. Dat is nu precies wat er volgens ons niet moet gebeuren met het bos van Bosman.

Bovendien waren het ook goede bedoelingen die tot de kap van bomen hebben geleid. Waren het goede bedoelingen die het maaien van rietkragen niet hebben voorkomen, en waren het goede bedoelingen die niet konden voorkomen dat er gebaggerd werd in het broedseizoen.

Kortom, wij willen meer garanties dat het unieke leefgebied dat het bos van Bosman nu is niet aangetast zal worden. Het idee van een halve maanvormige bebouwing lijkt daar het meest bij aan te sluiten.

Interessant voor jou

Bijdragen raad 1 oktober 2015

Lees verder

Bijdrage Vaststelling ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 en Duurzaamheidsagenda 2016-2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer