Bijdrage Vast­stelling ambi­tie­do­cument Leiden Duurzaam 2030 en Duur­zaam­heids­agenda 2016-2020


8 december 2015

Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Namens mijn fractie wil ik graag 3 discussiepunten inbrengen:

1. De duurzaamheidsagenda staat bol van mooie plannen en ambities, maar ik mis 1 essentieel element, misschien wel het belangrijkste element. Geen idee waarom daar met geen woord over wordt gerept. Misschien een taboe? In elk geval de spreekwoordelijke olifant in de kamer: voedsel.

De productie van ons voedsel is de aller-, aller- allergrootste bron van de uitstoot van broeikasgassen, wereldwijd. En van ons voedsel, levert de veeteelt, de allergrootste bijdrage aan die uitstoot van voedsel. Het levert meer uitstoot dan andere sectoren zoals industrie of transport. Dus, vee houden en vlees eten, zorgt voor meer uitstoot van schadelijke gassen dan alle auto’s, trucks, hummers, boten en vliegtuigen bij elkaar! Er is eigenlijk geen enkele reden te verzinnen waarom je andere bronnen van CO2 uitstoot wel zou proberen terug te dringen, en de uitstoot via ons voedsel niet.

Dus als het college echt serieus is in haar ambitie een klimaat neutrale stad te worden en de uitstoot van CO2 wil reduceren, dan is een transitie naar meer plantaardig voedsel, onontkoombaar. Daarom roep ik het college op om te komen met een nieuw hoofdstuk in de duurzaamheidsagenda: voedseltransitie. Dit wil ik graag als discussiepunt inbrengen.

2. Duurzaamheid raakt zoveel, zo niet alle, beleidsterrein. Dit heeft te maken met stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke inrichting, tot infrastructuur, maar ook onderwijs en ondernemen. Een aparte agenda voor duurzaamheid lijkt okee, maar in feite zet je duurzaamheid daarmee ook weg, in de hoek. Je maakt het tot iets aparts, afzonderlijks, dat niet te maken heeft met de dagelijkse gang van zaken. En dat is nu natuurlijk net niet te bedoeling! We willen dat duurzaamheid veel meer geintegreerd wordt, dat het in de haarvaten van het college en van de ambtenaren gaat zitten. Daarom stellen we voor om vanaf nu, elk raadsvoorstel te toetsen op duurzaamheid. Net zoals we elk RV toetsen op bijvoorbeeld financiële haalbaarheid. Dat wil ik graag de mening van de commissie over horen.

3. We willen meer aandacht in de Duurzaamheidsagenda voor het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Nu zien we dat toch te weinig terug. Een paar heel concrete ideeën:

  • we willen een afvalstoffenheffing op basis van de hoeveelheid vervuiling ipv op basis van de OZB
  • ten tweede: we willen dat het gebruik van terrasverwarmers in Leiden wordt belast. Steeds meer ondernemers werken met terrasverwarmers, een onduurzame keuze. Tegelijkertijd benadelen deze onduurzame ondernemers, juist die ondernemers die er bewust duurzaam handelen en daarom geen terrasverwarming plaatsen. Daarom willen we graag dat het college de mogelijkheid onderzoekt voor het instellen van de heffing op terrasverwarming.
  • ten derde: het concept van stadsverwarming is prachtig, maar er gaat geen prikkel vanuit om te besparen. Het grootste gedeelte van de kosten voor de eindgebruiker bestaan uit vastrecht en die zijn niet gelinkt aan verbruik.

Drie concrete maatregelen dus waarmee al meer invulling gegeven kan worden aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Graag zien we deze opgenomen worden in de Duurzaamheidsagenda, maar we zijn ook erg benieuwd naar de aanvullende eigen ideeën van het college hierover.

Interessant voor jou

Bijdrage Bos van Bosman Nieuweroord

Lees verder

College laat grootste duurzaamheidskans liggen: voedselconsumptie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer