Bijdrage Mobi­li­teitsnota


2 juni 2015

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren gelooft niet dat meer asfalt een oplossing biedt voor mobiliteitsproblemen. Fiets en trein zijn veel beter voor het milieu en voor je gezondheid.

Toch kunnen we nu instemmen met het Raadsvoorstel voor de Ringweg Leiden en met de Mobiliteitsnota. Er wordt geen nieuw asfalt aangelegd. Het centrum wordt autoluw, er is veel aandacht voor OV en fietsverkeer, autodelen, duurzaamheid. Het is een veel beter voorstel dan wat er lag: de Ringweg Oost. Je moet er toch niet aan denken aan een route Kanaalweg – Sumatrastraat – langs een natuurgebied en dwars door een volkswijk.

Complimenten ook voor het proces dat heeft geleid tot zo’n groot draagvlak.

Een paar opmerkingen:

1. De Rijnlandroute vormt onderdeel van de Ringweg. Wij blijven tegen de Rijnlandroute. Onze steun voor de Ringweg mag niet worden uitgelegd als impliciete instemming met de Rijnlandroute.

2. Beide raadsvoorstellen zijn gebaseerd verkeersprognoses die nu al achterhaald zijn, laat staan in de toekomst. Autoverkeer zal er over 50 jaar anders uitzien. Zelfrijdende auto’s en slim asfalt zullen leiden tot efficiënter gebruik van wegen.

3. In plaats van een integrale benadering hadden wij het mobiliteitsprobleem daarom liever knelpunt voor knelpunt aangepakt. Om te beginnen met het Lammenschansplein, dan de Morsweg, Hoge Rijndijk, en dan kijken wat hiervan de effecten zijn.

4. Wij zouden het centrum niet autoluw, maar autovrij willen zien. Je stapt uit bij de grote parkeergarages, daarna wordt het lopen, behalve als je er woont of een klus moet doen. Wij zien het meest in parkeervoorzieningen zoals aan het Haagwegterrein. Herhaal die succesformule, als satellieten rond de stad. Bij Lammenschans, Kikkerpolder, en vandaar met pendelbusjes, zoals de Leidse Glipper, idee van de SLO.

5. We kijken met argusogen naar de verplaatsing van het busstation. In onze ogen is dat niet nodig, maar we wachten het onderzoek daarover af. We willen beslist geen aantasting van het parkje aan de Bargelaan. Wat ons betreft wordt er geen boom omgehakt.

6. Dan de geplande fietsgarages. Die zijn te veel geredeneerd vanuit de automobilist. Je parkeert je fiets niet om vervolgens 150 meter te gaan lopen. Graag daar aandacht voor bij de uitwerking. Graag een toezegging van de wethouder.

7. Dan duurzaamheid. Mooie paragraaf waarin wordt gestreefd naar minder verplaatsingen door verdichting van wonen en werken en door stedelijke distributie.

Ik wil er 2 aan toevoegen:

  1. Faciliteren van het thuiswerken en het gebruiken van kantoren als verzamelruimte voor telewerkers.
  2. Stedelijke productie: met name van hoogwaardige verse goederen op het dakterras of een van de vele stadstuinen van Leiden.

Ik dank u voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Bijdrage Lammermarkt en Greentower

Lees verder

Bijdrage raad Nieuweroord en prestatieafspraken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer