Bijdrage Lammer­markt en Green­tower


2 april 2015

Commissie Stedelijke Ontwikkeling

Lammermarkt
De parel in het Singelpark wordt de Lammermarkt genoemd; maar ‘het meisje met de parel’ blijkt ook een nepparel te dragen, dus mijn fractie neem met een zekere scepsis kennis van deze kwalificatie.

Scepsis die gevoed wordt door het kaderbesluit waar een paragraaf ‘biodiversiteit, flora en fauna’ maar liefst 2 regels omvat. Er wordt gesproken over mogelijkheden die flora en fauna ten goede komen en die geinventariseerd en uitgewerkt worden. Kunt U iets zeggen over deze inventarisatie en uitwerking? Er is nog een derde regel waarin gewezen wordt op de gunstige effecten voor de BREEAM certificering van de parkeergarage. Dit is geeft aan dat er eerder sprake is van ‘greenwashing’ dan een daadwerkelijk streven naar het vergroenen van onze versteende stad.

Ten aanzien van de verkeersstroom vinden wij dat er teveel ruimte wordt geboden aan de auto. De parkeergarage dient een eindpunt te zijn en de toegang tot een stadshart waar voetganger en fietser het beeld bepalen. Voor de bussen zou naar een kleinschaliger en milieuvriendelijker alternatief gezocht moeten worden. Kleine elektrische bussen zouden de stadkern moeten bedienen, geen grote bussen met verbrandingmotoren door de stadskern.

Greentower
Een belangrijk argument dat is aangevoerd voor de noodzakelijke hoogte van de ‘Greentower’ is de visuele afsluiting van het plein. Echter het bepalende element voor het betaplein is het ROC gebouw. Het hoogste punt van het ROC gebouw staat aan de lammenschansweg en zakt dan in drie tredes naar het laagste punt bij de greentower. De blikrichting gaat vanaf de ingang van het plein van hoog naar laag. De noodzaak van toren die hoger is dan het ROC gebouw voor een bevredigende visuele afsluiting ontgaat mij derhalve.

Maar het gaat niet alleen om hoogte. Mijn fractie is van mening dat aan een dergelijk beeldbepalend gebouw dat aan een poort van Leiden staat meer eisen gesteld kunnen worden, nee, moeten worden. De beantwoording van onze technische vragen naar de eisen die op gebied van duurzaamheid zijn gesteld vindt mijn fractie volstrekt onder de maat. Natuurlijk moet voldaan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar de ambities van de wethouder zouden zeker voor een dergelijk gebouw verder moeten gaan. Maak van dit gebouw een statement op het gebied van duurzaamheid, zodat het met recht de greentower genoemd kan worden. Wij zullen een motie indienen om het College hiertoe op te roepen.

Interessant voor jou

Een duurzaamheidsagenda zonder ambitie

Lees verder

Bijdrage Mobiliteitsnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer