Huma­nities Campus


7 juli 2017

Bijdrage Humanities Campus

Voorzitter,

Leidse studenten woonden traditioneel bij een hospita. De universiteit was en is verspreid over de hele stad. Student, burger en universiteit woonden naast en door elkaar. Dat is nog steeds een van de vele charmes van Leiden, net als van andere oude universiteitsreden als Oxford en Heidelberg.

Ook bij de bouw van het Witte Singel Doelen is gekozen voor het mengen van academische en woonfuncties.
Met de bouw van een Humanities Campus gaat de Rijksuniversiteit Leiden tegen deze traditie in. Die keuze valt te respecteren, maar wat wij veel te vinden gaan is dat de huidige bewoners van het complex tegen hun zin hiervoor moeten verhuizen, zonder terugkeergarantie voor allen.

De Partij voor de Dieren wil dat alle bewoners de mogelijkheid moeten hebben om terug te keren naar een woning in het WSD-complex. Ik dien daarom een motie in om het college te verzoeken dit als uitgangspunt te nemen bij haar onderhandelingen met de universiteit en de woningbouw-organisatie.

Interessant voor jou

topsportaccommodaties

Lees verder

Bijdrage  Contourenplan voor buitensportaccommodaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer