Schrif­te­lijke Rondvraag bestrij­dings­mid­delen eiken­pro­ces­senrups


25 mei 2020

Deze rondvraag betreft het gebruik van lijmstrips en folie dat in opkomst is als bestrijdingsmethode voor de eikenprocessierups (zie bijvoorbeeld https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/p...). Dit soort middelen is uiterst wreed en kan bovendien zelfs overlast versterken.

Onze vragen:

1. Is het bekend of deze middelen ook in Leiden ingezet worden (dit kan zowel door professionals zijn of door particulieren)? Zo ja, hoe vaak komt het voor en op welke plaatsen? Worden deze middelen gebruikt door partijen die door de gemeente zijn ingehuurd?

Antwoord: Vanuit de gemeente worden er geen lijmstrips en/of folie gebruikt om de eikenprocessierups te bestrijden. Ook bij particulieren in Leiden hebben we dit nog niet waargenomen. Het bestrijden van de rupsen wordt deels door de natuur (bijvoorbeeld koolmezen en sluipwespen) zelf gedaan en daarnaast worden de rupsen mechanisch weggezogen.

2. Is het college bereid om actief te waarschuwen tegen het gebruik van deze middelen?

Antwoord: Ja, het college is bereid een artikel in de Stadskrant te plaatsen waarin wordt benadrukt dat lijmstrips en folie onvoldoende helpen in de bestrijding van de eikenprocessierups en voornamelijk ander dierenleed veroorzaken.

3. Is het mogelijk om het gebruik van deze middelen te verbieden?

Antwoord: De gemeente Leiden volgt hierin de landelijke verboden en zal dit niet apart in de APV opnemen.

4. De beste manier om overlast door de eikenprocessierups te voorkomen is het aantrekken van natuurlijke vijanden door biodiverse aanplant en extra nestgelegenheid. Wat zijn de vorderingen van de gemeente op dit gebied? Wat is er inmiddels gedaan?

Antwoord: Zoals bekend wordt Leiden steeds biodiverser ingericht en beheerd (bijvoorbeeld meer bermen en gedifferentieerd maaien) waardoor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups beter kunnen gedijen in de stad en daardoor de kans krijgen om zo veel mogelijk rupsen weg te vangen. Natuurlijke vijanden kunnen echter nooit alle rupsen wegvangen en dat betekent dat er ook nesten mechanisch verwijderd moeten worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer