Amen­dement: Behoud plantsoen en keerlus


8 oktober 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

BESLUIT:

Onder besluitpunt ‘1.ii Openbare ruimte’ het volgende uitgangspunt toe te voegen:

Het plantsoen aan de Parmentierweg in dezelfde (huidige) omvang op te nemen in de Gebiedsvisie en daarbij de keerlus te handhaven.Toelichting:

Het plantsoen maakt onderdeel uit van de keerlus, die omwonenden en betrokkenen graag gehandhaafd zien. Het plantsoen is de rustplaats van een grote groep kauwen en de Wet Natuurbescherming verbied het opzettelijk vernielen of beschadigen van de rustplaats van vogels. Kauwen zijn een beschermde inheemse soort.

De keerlus zorgt ervoor dat het verkeer zich niet door de Maredijkbuurt hoeft te wurmen, maar via de Schipholweg de buurt kan verlaten.

Daarnaast ontstaat er door het behouden van de keerlus een afstand tussen het plantsoen en de toekomstige bouwactiviteiten, dit is van belang omdat een bouwput tot verdroging van de platanen kan leiden.Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Josine Heijnen (CDA)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer