Amen­dement: Geen extra plastic veld in Room­bur­gerpark


10 november 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2020,

BESLUIT:

Besluitpunt 1: het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark met daarin de volgende deelontwerpen; Van Vollenhovenkade nabij Lorentzschool, Entree Park en uitbreiding accommodatie Hockey, Multifunctioneel veld en Speeltuin De Speelschans, Park en vijver, vast te stellen en het college te verzoeken om dit inrichtingsvoorstel als uitgangspunt te nemen voor de volgende stap namelijk het opstellen van een kaderbesluit;

Te wijzigen in

Besluitpunt 1: het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark met daarin de volgende deelontwerpen; Van Vollenhovenkade nabij Lorentzschool, Entree Park en uitbreiding accommodatie Hockey, Park en vijver, vast te stellen en het college te verzoeken om dit inrichtingsvoorstel als uitgangspunt te nemen voor de volgende stap namelijk het opstellen van een kaderbesluit;

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Pieter Krol – Christen Unie

Ries van Walraven – Socialistische Partij

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de speeltuin op de huidige locatie kan blijven en dat het multifunctionele kunstgrasveld niet wordt aangelegd. Overige elementen uit het raadsvoorstel blijven gehandhaafd.

Wij stellen voor om af te zien van de verplaatsing van de speeltuin en de aanleg van het 4e kunstgras hockeyveld in het park, omdat er niet voldaan is aan een aantal kaderstellende eisen in amendement A.190039.1, met name omdat:

1) Het onvoldoende is aangetoond dat de biodiversiteit in het huidige voorstel uitgebreid wordt. Er worden in het voorstel compenserende maatregelen genoemd, maar er is geen onderbouwing hoe en wanneer die maatregelen tot een uitbreiding van biodiversiteit leiden.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Behoud plantsoen en keerlus

Lees verder

Motie: Stadsnatuurmonumenten moet je koesteren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer