Motie: Stads­na­tuur­mo­nu­menten moet je koesteren


10 november 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2020,

Constaterende dat

· De vijver in het Roomburgerpark is aangemerkt als locatie met bijzondere natuurhistorische waarde (ook wel ecologische hotspot);

· De stadsecoloog adviseert om de ecologische hotspots extra te beschermen via een natuurverordening en de natuurwaarden prioriteit te geven in de afweging met andere belangen;

Overwegende dat

· In de aanpak van het college nog geen sprake is van duidelijke prioritering van natuurwaarden in afweging met andere belangen3;

Verzoekt het college om

· De vijver in het Roomburgerpark uit te roepen tot stadsnatuurmonument;

· De natuurwaarden van Stadsnatuurmonument Roomburgerpark te beschermen en, in geval van ontwikkeling nabij het stadsnatuurmonument, deze prioriteit te geven in de afweging met betrekking tot andere belangen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Ries van Walraven – Socialistische Partij


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer