Motie: Laat de bomen in de Vlietzone staan


8 oktober 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

Constaterende dat

- Onderzocht wordt of er in de Vlietzone een bedrijventerrein kan worden ingebreid;

- De bomen die in de Vlietzone staan op de Groene Kaart zijn aangewezen als boomstructuur;


Overwegende dat

- Bomen zorgen voor zuurstof, vangen water op en gaan hittestress tegen. Ook draagt groen bij aan het geluksgevoel van de Leidenaren;

- Er de afgelopen jaren meer bomen zijn gekapt dan aangeplant;

Verzoekt het college om

Het behoud van bomen als uitgangspunt te nemen bij de eventuele inbreiding van een bedrijventerrein in de Vlietzone.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Walter van Peijpe – GroenLinks
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer