Amen­dement: Duur­zaam­heids­niveau recla­me­ob­jecten


16 september 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 september 2021,

BESLUIT

Artikel 1 lid e van het besluit:

Streven naar een hoger duurzaamheidsniveau (klimaatneutraal, circulair) van de reclame in de buitenruimte. Bij de aanbesteding spelen duurzaamheidseisen een belangrijke rol;

Te wijzigen in:

Reclameobjecten moeten energiezuinig zijn enworden uitgevoerd in materialen van het hoogste duurzaamheidsniveau;

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Thomas van Halm – SP

TOELICHTING
Het Beleidskader Buitenreclame Leiden 2021 wordt voor onbepaalde tijd vastgesteld. Daarnaast staan reclameobjecten voor vele jaren in de openbare ruimte. Leiden de ambitie heeft om in 2050 alleen nog duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen te gebruiken. De gemeente een voorbeeldfunctie heeft en mede om die reden in haar aanbestedingen van reclameobjecten het op dat moment geldende hoogste duurzaamheidsniveau moet uitvragen.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Vleugelnoot

Lees verder

Motie: Onderzoek ‘Participatie in Leiden Ontleed van Platform 31’: Beklim de ladder!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer