Motie: Onderzoek ‘Par­ti­ci­patie in Leiden Ontleed van Platform 31’: Beklim de ladder!


9 november 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2021,

Constaterende dat

- De participatieladder die de gemeente Leiden hanteert bij de vormgeving van participatieprocessen, verschillende niveaus van invloed voor inwoners onderscheidt: informeren – raadplegen – adviseren – coproductie – meebeslissen;

Overwegende dat

- De keuze voor een trede op de participatieladder wordt ingegeven door de doelen van het participatieproces zelf (bijv. vergroten draagvlak, ophalen informatie voor beleidsontwikkeling), maar ook door praktische aspecten zoals tijdsdruk, budget en prioriteiten;

- Een keuze voor een trede op de participatieladder zoals informeren en raadplegen kan passiviteit bij inwoners in de hand werken. Ook kan het ervoor zorgen dat de gemeente creatieve ideeën en energie vanuit inwoners misloopt;

Verzoekt het college om

- Zoveel als mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van alle treden van de participatieladder.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Duurzaamheidsniveau reclameobjecten

Lees verder

Motie: Pilot aanmoedigingsfonds vergroening schoolpleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer