Motie: Pilot aanmoe­di­gings­fonds vergroening school­pleinen


11 november 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat

● Uit onderzoek van Cobra Groeninzicht blijkt dat de helft van de onderzochte scholen in Leiden ronduit slecht scoorde als het gaat om vergroening1;

● De Gemeente Leiden het vergroenen van de leefomgeving tot een van haar speerpunten heeft gemaakt;

● De Raad dd. 17-09-2020 voor een motie “M.20.0066.27 PvdD Actie Tegen Versteende Schoolpleinen” heeft gestemd waarin werd verzocht dat het college zich meer inspant voor groene schoolpleinen2;

● Deze afgedane motie (dd. 15-07-2021) niet voorzag in een financiële tegemoetkoming voor scholen3;

● Op groenblauweschoolpleinen.nl meerdere gemeentes staan die scholen wel actief financieel ondersteunen op het gebied van vergroenen (e.g., gemeente Westland, Den Haag, Vlaardingen, Schiedam en Leidschendam-Voorburg)4;

Overwegende dat

● Het de eigen keuze is van scholen om de schoolpleinen vergroenen;

● Er zonder financiële ondersteuning weinig tot geen vergroening kan worden verwacht, omdat uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland geen scholen zijn die vergroening geheel zelf (kunnen) financieren5;

● Scholen in gemeenten met financiering meer vergroenen;

● De gemiddelde kosten voor een groen schoolplein €49.924 bedragen6;

Verzoekt het college om

● Een fonds in te stellen voor de vergroening van schoolpleinen in Leiden;

● Per basisschool die wil vergroenen een bijdrage van €20.000 ter beschikking te stellen (maximaal 3 scholen per jaar) en dit te dekken uit de vrije ruimte in de concernreserve;

● Bij de vergroening van schoolpleinen prioriteit te geven aan OnderwijsKansenscholen;

● De mogelijkheid voor het verkrijgen van een aanmoedigingsfinanciering van de gemeente Leiden, ook te publiceren op de website groenblauweschoolpleinen.nl;

● Na 3 jaar het effect van het fonds te evalueren en de Raad hiervan op de hoogte te stellen voor eventuele aanpassing in het budget.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Onderzoek ‘Participatie in Leiden Ontleed van Platform 31’: Beklim de ladder!

Lees verder

Amendement: Herstel budget voor NDE in 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer