Amen­dement: Herstel budget voor NDE in 2022


11 november 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, BESLUIT

● Incidenteel in 2022 [40.000] euro toe te voegen aan Programma 7 Jeugd en onderwijs, Beleidsveld 7C3; versterken positie als aantrekkelijk onderwijsstad (7C3.1 en 7.C3.3) voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE), zodat het NDE budget in 2022 weer hersteld word naar het oude budget;

● Dit bedrag te dekken vanuit de vrije ruimte in de concern-reserve;

● De tabel bij besluitpunt 2 overeenkomstig te wijzigen, en waar verder nodig in het raadsvoorstel en de bijlagen bij het raadsvoorstel.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

TOELICHTING
In de vorige programmabegroting werd Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE) geprezen: vanwege de vele raakvlakken tussen natuur, techniek en duurzaamheid, en het belang hiervan voor het onderwijs (P141, Programmabegroting 2021-2025). Helaas is het NDE budget in 2021 en in 2022 gekort van 90.000 naar 50.000 euro.

De organisaties die gebruik maken van het NDE-budget hebben dit jaar stappen terug moeten nemen (zie ook tabel onder). Deze reductie in budget treft veel kinderen die normaliter niet de mogelijkheden hebben om in contact te komen met de natuur. Bovendien hebben aangesloten scholen NDE-activiteiten vaak niet in hun budget om dergelijke activiteiten over te nemen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Pilot aanmoedigingsfonds vergroening schoolpleinen

Lees verder

Motie: Rivierkreeft

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer