Amen­dement: Finan­ciële impuls Dieren­am­bu­lance


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

  • Incidenteel € 8.960 in 2023, en € 3.500 in 2024 toe te voegen aan programma 5, Omgevingskwaliteit – Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit, als financiele impuls voor de Dierenambulance;
  • Dit bedrag te dekken uit de vrije ruimte in de concernreserve;
  • De tabel bij besluitpunt 1 overeenkomstig te wijzigen en waar nodig ook het raadsvoorstel zelf en de bijlagen bij dit voorstel.

Martine van Schaik - Partij voor de Dieren

Laura Delver - Partij voor de Dieren

Toelichting

De dierenambulance heeft te maken met incidenteel extra kosten (ivm sluiting wildopvang Delft en uitbraak vogelgriep, zie ook hieronder). De indieners stellen voor om de dierenambulance in 2023 en 2024 een incidentele financiële impuls te geven om deze incidentele kosten op te vangen.

Vanwege de sluiting van de Wildopvang in Delft[1] kan de Dierenambulance & Vogelopvang Regio Leiden daar sinds 1 oktober geen dieren meer onderbrengen. Aangezien zij bepaalde wilde dieren niet zelf kunnen of mogen opvangen, moeten zij voorlopig uitwijken naar andere locaties waardoor zij meer afstanden moeten rijden. Op jaarbasis gaat dat om ruim 100 ritten en als gevolg daarvan ondervinden zij hogere transportkosten (brandstof, onderhoudskosten en afschrijving, gemiddeld € 35 per rit). De provincie heeft nog geen rol genomen in haar coördinerende taak voor de zorg van wilde dieren. De verwachting is dat deze besluitvorming wat langer zal duren. Dit amendement beoogt daarom incidenteel financiële steun te verlenen om dierennoodhulp in 2023 en 2024 te kunnen blijven garanderen.

Ook het toenemende aantal gevallen van vogelgriep in de Leidse regio zorgt voor extra ritten. In oktober heeft de dierenambulance daarvan 13 gevallen genoteerd en de verwachting is dat dat aantal de komende maanden nog kan toenemen[2]. Er is nu geen regeling die duidelijk maakt wie verantwoordelijk is voor deze kosten, waardoor de dierenambulance de kosten draagt. De verwachting is dat de vogelgriep in de loop van 2023 weer afneemt.

Bij elkaar zorgen deze extra ritten voor een aanzienlijke onverwachte extra kostenpost voor de dierenambulance, bovenop de structurele kosten. Daarom stellen de indieners voor om de financiering voor deze extra transportkosten te vergoeden: voor 2023 en 2024 voor de langere afstanden vanwege het wegvallen van de Wildopvang in Delft, en voor 2023 ook voor de extra ritten vanwege vogelgriep.


[1] https://www.omroepwest.nl/nieuws/4636826/wildopvangcentra-maken-zich-zorgen-na-sluiting-opvang-delft-wij-zitten-nu-al-vol

[2] https://nos.nl/artikel/2450002-vogelgriep-treft-wilde-vogels-hard-maar-wat-te-doen-met-de-kadavers


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer