Amen­dement: Krimp Schiphol


1 december 2022

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 1 december 2022,

Besluit:

Toe te voegen, onder besluitpunt 1a:

  1. In de bestuursopdracht Schiphol op te nemen dat Holland Rijnland zich focust op de noodzakelijke krimp van Schiphol en daarin een voortrekkersrol vervult voor Zuid-Hollandse partijen.

Laura Delver (Partij voor de Dieren)

Alex Friso (GroenLinks)

Toelichting:

In de bestuursopdracht Schiphol staat dat organisatie Holland Rijnland zich momenteel bezint op de focus en positie die zij kan innemen op dit dossier. Ook constateert de organisatie dat het huidige luchtvaartdebat door Noord-Hollandse partijen wordt gedomineerd.

De regio ervaart momenteel luchtvaart gerelateerde geluidsoverlast en luchtvervuiling. Door de herziening van het luchtruim zullen nog meer vluchten over Holland Rijnland vliegen. Ook gaat luchtvaartgeluid zwaarder meetellen in de stapeling van omgevingsgeluid. Deze ontwikkelingen maken inzet van de organisatie Holland Rijnland op dit dossier nodig. Focus en positie zijn daarbij essentieel.

Leiden heeft zelf geen bevoegdheden op het gebied van luchtvaartlawaai, maar toename van luchtvaartlawaai kan wel grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de stad. Dat maakt intensieve samenwerking met de regio noodzakelijk. De inzet in de Omgevingsvisie Leiden 2040 is daarbij, dat de effecten van krimp van Schiphol bijdragen aan een toename van de gezondheidswinst in Leiden, door schonere lucht en een afname van het aantal geluidgehinderden. Daarvoor is krimp van Schiphol noodzakelijk.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen