Amen­dement: Doelen voor Groen


1 december 2022

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 1 december 2022,

Besluit:

Toe te voegen, onder besluitpunt 1:

  • Als zienswijze op het werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 in te brengen dat Holland Rijnland concrete doelstellingen voor groen opstelt, die recht doen aan de grote ambities die Holland Rijnland op dit vraagstuk heeft.
  • Als zienswijze op het werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 in te brengen dat Holland Rijnland zich, naast groen in het algemeen, ook richt op de verbetering van biodiversiteit als doel en het vergroten van natuurherstel als doel.
  • Over 2 bovengenoemde punten terug te rapporteren aan de raden.

Laura Delver (Partij voor de Dieren)

Francien Zeggelt (D66)

Toelichting:

Holland Rijnland heeft grote ambities en haar aandacht gaat op dit moment uit naar natuurherstel, een groot vraagstuk dat in onze regio speelt. Het kabinet trekt daarvoor ongekend hoge bedragen uit. In het werkprogramma ontbreken ambities en concrete doelstellingen op het vlak van natuurherstel alleen volledig, evenals ambities en concrete doelstellingen1 voor biodiversiteit en groen in het algemeen.

Groen is onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid in onze regio en vraagt om gezamenlijke visie en actie. Alleen met concrete doelstellingen biedt het werkprogramma een heldere koers en daarmee handvatten om ook op dit vraagstuk van visies naar uitvoering te komen.

In het Beleidsakkoord van de gemeente Leiden 2022-2026 staat dat de ambities van het college samen komen in de ‘leefbare stad’; een van de meest leefbare steden van Europa. Met die ambitie kan Leiden een duurzame voortrekkersrol binnen Holland Rijnland vervullen. Het succes van de ene gemeente is dan ook het succes van de andere gemeente.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Krimp Schiphol

Lees verder

Amendement: Vaststelling Grondexploitatie Morspoortterrein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer