Amen­dement: Vast­stelling Grond­ex­ploi­tatie Morspoort­terrein


1 december 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 1 december 2022,

BESLUIT

De voorgestelde besluittekst als volgt te wijzigen:

  • Te schrappen: besluitpunt 5 en de nakomende besluitpunten te hernummeren.
  • De financiële consequenties van het schrappen van besluitpunt 5 te verwerken in een aangepaste begrotingswijziging (besluitpunt 8 in het voorliggend voorstel) en – voor zover van toepassing – in het bij dit besluit behorende GREX-boekje.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Toelichting:
Met dit raadsvoorstel wordt alleen de grondexploitatie vastgesteld en worden nog geen inhoudelijke uitspraken gedaan over de precieze invulling van het bouwprogramma en de omgeving. De inhoudelijke bespreking van het plan volgt later, wanneer het bestemmingsplan in de commissie en raad behandeld wordt. Daarom stellen de indieners voor dit amendement voor om ook de financiële reservering voor het Bomenfonds, die nu wel in het raadsvoorstel staat, pas ter beschikking te stellen op het moment dat dat punt ook inhoudelijk aan de orde is en besproken kan worden.

Uit antwoorden op technische vragen blijkt dat het mogelijk is om de financiële reservering voor het Bomenfonds op een later moment te doen, zonder dat dat ernstige gevolgen heeft voor de planning en doorlooptijd van het project.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Doelen voor Groen

Lees verder

Amendement: Aandacht voor bomen in de openbare ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer