Motie: Dienst­reizen binnen Europa niet met het vliegtuig


12 november 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,

Constaterende dat

- In deze collegeperiode zijn er 42 dienstreizen per vliegtuig gemaakt door ambtenaren en collegeleden;

- Collegeleden 6 dienstreizen per vliegtuig maakten, waarvan 5 keer naar bestemmingen binnen Europa.

- Het niet bekend is naar welke bestemming ambtenaren zijn gevlogen;

Overwegende dat

- Vliegen verreweg de meest klimaatintensieve manier van transport is;

- Vliegverkeer, naast bovengenoemde klimaatschade, ook gezondheidsschade voor omwonenden oplevert (door de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof);

Verzoekt het college om

- In principe geen dienstreizen binnen Europa per vliegtuig meer toe te staan;

- In het geval dat er toch een vliegreis nodig is, te zorgen voor CO2-compensatie;

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie VOD (Vreemd aan de Orde van de Dag): Geluidsonderzoek voor de Stevenshof

Lees verder

Motie: Gemeentelijke duurzaamheidstrekkers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer