Motie: Gemeen­te­lijke duur­zaam­heids­trekkers


12 november 2019

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,


Constaterende dat:

- Er voor 2020 een vervangingsinvestering van 2 tractoren (08C101) gepland staat;

- Leiden uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale stad wil zijn (klimaatdoel);

Overwegende dat:

- Fossiele brandstoffen slecht voor het milieu en klimaat zijn;

- De gemeente het milieu en klimaat in Leiden niet nadelig hoort te beïnvloeden;

- De gemeente een voorbeeldfunctie heeft en een duurzaamheidstrekker kan zijn;

- Tractoren op waterstof of andere duurzame bron waarschijnlijk duurder zijn in aanschaf, maar goedkoper in gebruik;

Verzoekt het college:

- Tijdig voor de aanschaf van de 2 nieuwe tractoren, te onderzoeken wat de aanschafprijs en beschikbaarheid van milieuvriendelijke tractoren is;

- Hierover een terugkoppeling te geven aan de raad.

Martine van Schaik, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Dienstreizen binnen Europa niet met het vliegtuig

Lees verder

Motie: Noodtoestand voor klimaat en natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer