Motie: Nood­toe­stand voor klimaat en natuur


12 november 2019


De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,

Constaterende dat

- De klimaat- en biodiversiteitscrisis een grote bedreiging vormt voor al het leven op Aarde, waarbij er:

  • mogelijk 1 miljoen dier- en plantensoorten uitsterven
  • over 30 jaar al mondiale voedseltekorten kunnen ontstaan,
  • vaker sprake zal zijn van extreem weer (grote droogte, aanhoudende hitte, extreme neerslag, stormen)4 met schade, gewonden en doden tot gevolg,
  • de zeespiegel stijgt en de oceanen zuurder en warmer worden5, waardoor grote gebieden onbewoonbaar zullen worden en het leven in en rond oceanen bedreigd wordt;

Verzoekt het college om

- ook in Leiden de noodtoestand voor klimaat en natuur uit te roepen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Gemeentelijke duurzaamheidstrekkers

Lees verder

Motie: Vroegsignalering huiselijk geweld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer