Motie: Vroeg­sig­na­lering huiselijk geweld


12 november 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,

Constaterende dat:

- In de helft van de gevallen van huiselijk geweld er ook sprake is van dierenmishandeling;

- Bij een constatering van huiselijk geweld tegen dieren, de kans meer dan 30% is dat er ook sprake is van huiselijk geweld tegen mensen;

- Dierenmishandeling vaak de opmaat is tot mishandeling van mensen;

Overwegende dat:

- Dierenmishandeling nog niet is opgenomen bij de verschillende vormen van huiselijk geweld zoals partnergeweld, ouderenmishandeling en eer gerelateerd geweld op de websites van Veilig Thuis Hollands Midden, GGD Hollands Midden noch op de website van de Sociale Wijkteams;

- Het signaleren van huiselijk geweld tegen dieren helpt bij de vroegsignalering van huiselijk geweld tegen mensen;

- Huisdieren als onderdeel van het gezin worden ervaren en in Leiden gewerkt wordt volgens het principe één gezin één plan;

Verzoekt het college:

- Bewustwording verder te vergroten door de relatie tussen huiselijk geweld tegen mensen en huiselijk geweld tegen dieren een plek te geven - bijvoorbeeld door het opsommen van signalen die duiden op dierenmishandeling en het vermelden van acties die kunnen worden ondernomen - op de website veiligthuishollandsmidden.nl, bij het thema huiselijk geweld op ggdhm.nl en op de gemeentelijke website van de sociale wijkteams sociaalwijkteamleiden.nl/ruzie-en-geweld.

Lianne Raat, Partij voor de Dieren

Maarten Kersten, Partij Sleutelstad


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Noodtoestand voor klimaat en natuur

Lees verder

Motie: Onderzoek duurzamer asfalt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer