Amen­dement: Geen ligplaats­ver­gunning meer voor tweetakt buiten­boord­mo­toren


21 juni 2018

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 juni 2018,

Besluit bij
Artikel 11 lid 3 Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017

3. Een ligplaatsvergunning voor pleziervaartuigen wordt, naast het bepaalde in artikel 8, geweigerd indien:

a. de aanvrager niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Leiden;
b. de aanvrager niet beschikt over een pleziervaartuig en / of het niet aannemelijk is dat de aanvrager binnen 12 weken na het indienen van de aanvraag met het pleziervaartuig de plaats waarvoor de ligplaatsvergunning is aangevraagd, kan innemen;
c. de lengte van het pleziervaartuig gelegen aan particuliere wal meer bedraagt dan de maat van het aan het water grenzende deel van het betreffende perceel.

Aan te vullen met
3. Een ligplaatsvergunning voor pleziervaartuigen wordt, naast het bepaalde in artikel 8, geweigerd indien:

a. de aanvrager niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Leiden;
b. de aanvrager niet beschikt over een pleziervaartuig en / of het niet aannemelijk is dat de aanvrager binnen 12 weken na het indienen van de aanvraag met het pleziervaartuig de plaats waarvoor de ligplaatsvergunning is aangevraagd, kan innemen;
c. de lengte van het pleziervaartuig gelegen aan particuliere wal meer bedraagt dan de maat van het aan het water grenzende deel van het betreffende perceel;
d. het pleziervaartuig wordt voortgestuwd met een tweetakt buitenboordmotor die niet voldoet aan de norm voor uitlaatemissies uit de Europese Richtlijn 2003/44/EG.

Toelichting
Tweetakt motoren1 zijn zeer vervuilend, omdat zij veel fijnstof uitstoten. Fijnstof heeft een nadelig effect op de luchtkwaliteit en de leefomgeving. Ook kan fijnstof in de lucht nadelige effecten op de gezondheid hebben. Tweetakt buitenboordmotoren die voor 2007 zijn geproduceerd zijn nog vervuilender dan tweetakt buitenboordmotoren die in of na 2007 zijn geproduceerd. Deze oude tweetakt buitenboordmotoren zijn zelfs dusdanig vervuilend dat zij niet voldoen aan de in de Europese Richtlijn 2003/44/EG gestelde norm voor uitlaatemissies.2 3 Om die reden mogen tweetakt buitenboordmotoren die niet aan deze norm voldoen niet meer op de Europese markt worden verkocht.

Leiden wil uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale stad zijn (klimaatdoel)4, maar is op dit moment nog de minst schone stad van Nederland omdat het jaargemiddelde fijnstof in de lucht het hoogste is van alle Nederlandse steden5. Het weigeren van een ligplaatsvergunning voor pleziervaartuigen die worden voortgestuwd met een tweetakt buitenboordmotor van voor 2007 die niet voldoet aan de Europese norm 2003/44/EG draagt bij aan het verbeteren van de Leidse luchtkwaliteit, het halen van het klimaatdoel en prikkelt eigenaren van pleziervaartuigen om hun vaartuig (versneld) te verduurzamen.

Lianne Raat, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: One-stop-shopÍ› vergunningen elektrische vaartuigen

Lees verder

Motie: Leiden maken we samen vuurwerkvrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer