Schone lucht, veilig vervoer


Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Onnodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen of kleine parken.

Wij zetten ons de komende jaren daarom in voor de onderstaande punten:

 • De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De gemeente gaat met metingen en effectieve maatregelen de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen.
 • De ontwikkeling van een aanpak van luchtverontreiniging door houtstook.
 • Geen aanleg of verbreding meer van verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer.
 • De Leidse binnenstad wordt autovrij.
 • Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en de woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen overslagpunten, waarna verder vervoer minder vervuilend plaatsvindt.
 • Het aanmoedigen van bedrijven en organisaties om gebruik te maken van fietskoeriers. De gemeente moet hier zelf het goede voorbeeld in geven.
 • Voor reizigers die met het openbaar vervoer reizen worden de P&R-faciliteiten gratis.
 • Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een beperking.
 • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf 2020 emissievrij.
 • Het hanteren van minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
 • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden.
 • Het beperken van de maximumsnelheid tot 30 kilometer per uur op wegen zonder vrijliggende fietspaden.
 • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen. Verkeerslichten worden voorzien van een timer.