Motie: Bewoners Doelen­complex op één


13 november 2018

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 november 2018,

Constaterende dat,

  • Het college de regie van het participatieproces heeft overgenomen,

Overwegende dat,

  • De woonfunctie binnen het Witte Singel/Doelencomplex in de afgelopen jaren door alle partijen als positief is ervaren,
  • Bewoners is voorgespiegeld dat verhuizing alleen aan de orde zou zijn als 70% van hen zou instemmen,
  • Slechts 10% heeft ingestemd,
  • Sloop van 52 woningen niet bijdraagt aan de bouwopgave waar Leiden voor staat;

Verzoekt het college:

  • Bij het participatieproces als uitgangspunt te hanteren dat het Doelencomplex niet gesloopt wordt en deel gaat uitmaken van de Humanities Campus.

Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren

Antoine Theeuwen – Socialistische Partij


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer