Motie: Budget Natuur Duur­zaam­heids­edu­catie Leiden


17 september 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat

- Het college vergroening als speerpunt in het beleidsakkoord heeft opgenomen;

- In de kaderbrief wordt voorgesteld het budget van Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE) Leiden van 90.000 naar 50.000 te verminderen;

- Uitvoerende organisaties door de voorgestelde bezuiniging ernstig in hun mogelijkheden worden beperkt;

Overwegende dat

- NDE stimulerend is voor algemene en cognitieve ontwikkeling, omdat buiten bewegen belangrijk is voor de fysieke en mentale gezondheid;

- Kinderen die meer blootgesteld worden aan natuur, later de natuur meer respecteren en vaker kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon;

Verzoekt het college

- Ook na 2020, jaarlijks structureel 90.000 euro te begroten voor NDE;

- Dekking hiervoor bijvoorbeeld te zoeken uit het resterend budget openbare ruimte Lammermarkt, of hier een ander voorstel voor te doen bij de programmabegroting 2021.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer