Motie: Meer ruimte voor stoep­plantjes


17 september 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat

· Stoepplantjes (of, spontane vegetatie op verharding) een positieve bijdrage leveren aan de stedelijke biodiversiteit;

· Zowel de stadsecoloog en de LMR wijzen op het belang van stoepplantjes en pleiten voor een toleranter beheer waarbij zowel de gebruiksfunctie van de openbare ruimte is gewaarborgd en die tegelijkertijd ruimte laat voor vegetatie;

Overwegende dat

· Spontane vegetatie een kans biedt om inwoners proactief te informeren over het belang van biodiversiteit;

· Leiden de ambitie heeft om zich landelijk en Europees te profileren als kennisstad op gebied van;

Verzoekt het college

· Om meer ruimte te creëren voor spontane vegetatie op verharding, zodanig dat de functie van de ruimte geborgd blijft;

· Om inwoners (bijvoorbeeld vanuit Ga Goed) proactief Leiden te informeren over de positieve bijdrage van spontane straatvegetatie op de biodiversiteit, en hierbij samenwerking te zoeken met stadspartners zoals Naturalis en de Hortus Botanicus;

· Stoepplantjes-initiatieven van inwoners te faciliteren en in samenwerking met bewoners (denk bijvoorbeeld aan groengroepen in de wijken, wijkverenigingen of SamenAanDeSlag-deelnemers) te komen tot een aantal pilotgebieden in Leiden, waar stoepplantjes meer ruimte krijgen;

· Om, indien nodig, het handboek Kwaliteit Openbare Ruimte en het beeldkwaliteitsniveau hierop aan te passen.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Netjes opruimen

Lees verder

Motie: Budget Natuur Duurzaamheidseducatie Leiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer