Motie: Netjes opruimen


17 september 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat

· De kunststof Netlon-matjes uit het evenementengras op de Lammermarkt, nog steeds loslaten en in het water in de gracht belanden1;

· Een eerdere poging om via intensiever beheer de Netlon-matjes beter op hun plaats te houden, tot nu toe niet het gewenste effect heeft gehad;

· De kunststof Netlon-matjes zijn inmiddels op kilometers afstand van de Lammermarkt in het water aangetroffen en zijn een directe bedreiging voor het leven in en rond het water2;

· Het college voorstelt het project ‘Singelpark openbare ruimte Nieuwe Beestenmarkt en Lammermarkt’ af te sluiten met een positief resultaat van 600.000 euro;


Overwegende dat

· De kunststof Netlon-matjes schadelijk zijn voor natuur, dier en milieu;

· Een project met zoveel (letterlijk) losse eindjes, nog niet als afgerond beschouwd kan worden;

· Er binnen het project nog budget beschikbaar is om het project deugdelijk af te ronden;


Verzoekt het college

· Om het Netlon-grasveld op de Lammermarkt te verwijderen en te vervangen door gras zonder kunststof;

· De geschatte kosten van EUR 250.000 voor het vervangen van de Netlon-grasmat te dekken uit het resterend budget voor dit project.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Versteende schoolpleinen

Lees verder

Motie: Meer ruimte voor stoepplantjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer