Motie: Versteende school­pleinen


17 september 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,


Constaterende dat

- Versteende schoolpleinen schadelijk kunnen zijn voor leerlingen en docenten, doordat deze schoolpleinen hittestress kunnen geven en weinig schaduw bieden tegen schadelijke UV-straling; - Uit onderzoek van Cobra Groeninzicht blijkt dat de helft van de onderzochte scholen in Leiden ronduit slecht scoorde als het gaat om vergroening;

- Er verschillende gemeentes zijn (zoals gemeente Westland, Den Haag, Vlaardingen, Schiedam en Leidschendam-Voorburg) die initiatieven van scholen op het gebied van vergroening van schoolpleinen actief ondersteunen;

- Het Leidse college een Green Deal heeft afgesloten met de Leidse schoolbesturen, waar echter de schoolpleinen niet in voorkomen;

Overwegende dat

- Uit onderzoek is gebleken dat scholen de voordelen erkennen van vergroening, maar dat er nauwelijks scholen zijn die zelf vergroening financieren;

- Versteende schoolpleinen kinderen niet uitnodigen tot actief spel, niet uitdagen en mogelijk pestgedrag in de hand werken;

- Een gezond schoolplein kinderen de ruimte geeft om te bewegen en te spelen in een uitdagende en groene omgeving. Het prikkelt de fantasie, stimuleert de beweging en leert over het belang van de natuur;

- Een groene omgeving zorgt dat kinderen beter kunnen omgaan met stress, concentratie verhoogt en een positief effect heeft op het werkgeheugen en dus ook schoolprestaties;

Verzoekt het college

- Om zich meer in te spannen om schoolpleinen te vergroenen;

- Scholen actiever te ondersteunen bij het zoeken en verwerven van financiële middelen voor het vergroenen van pleinen, onder andere door:

1. de mogelijkheden te onderzoeken voor het bieden van gemeentelijke subsidie voor scholen om schoolpleinen te vergroenen,

2. te onderzoeken of basisscholen aanspraak kunnen maken op financiering vanuit het themafonds voor groene schoolpleinen vanuit de provincie;

- Om bij initiatieven voor verduurzamen van scholen zoals de Green Deal, niet alleen plannen voor het binnenklimaat van scholen te maken maar ook voor de schoolpleinen;

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Warme aanbeveling

Lees verder

Motie: Netjes opruimen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer