Motie: Warme aanbe­veling


17 september 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat

- De ondernemers in Leiden hopen dat de verruimde terrasregels ook de komende tijd nog kunnen blijven gelden

- De ondernemers in Leiden graag de terrassen in het winterseizoen willen voorzien van overkapping en terrasverwarmers;

Overwegende dat

- Terrasverwarmers schadelijk zijn voor het klimaat;

- Het al dan niet verruimen van de terrasregels een collegebevoegdheid is;

Verzoekt het college om

- Bij de bespreking van de Horecavisie later dit jaar in gesprek te gaan met de commissie/raad over terrasverwarmers in de Leidse horeca;

- Tot die tijd bij het eventueel verruimen van de terrasregels voor het komende winterseizoen het ophangen en/of neerzetten van extra terrasverwarmers niet toe te staan dan wel met horecaondernemers de afspraak te maken dat zij geen extra terrasverwarmers zullen ophangen en/of neerzetten.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren) Lianne Raat (Partij voor de Dieren) Walter van Peijpe (GroenLinks)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Beperking snelheid binnen delen van bebouwde kom

Lees verder

Motie: Versteende schoolpleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer