Motie: Evene­men­ten­beleid 2020 - Aantal evene­menten


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

- Het aantal evenementen in geluidscategorie 2b1 is naar beneden bijgesteld;

- Het aantal evenementen in geluidscategorie 2a3 is ter compensatie op een aantal plekken naar boven bijgesteld;

- Het totaal aantal toegestane evenementen in de geluidscategorieën 2a en 2b zoals vastgelegd in het Evenementenbeleid Leiden 2020 nog altijd hoger ligt dan het gemiddeld aantal evenementen dat de afgelopen jaren is georganiseerd in deze categorieën;

Overwegende dat

- Er gedurende het jaar al genoeg evenementen worden georganiseerd in Leiden;

- Bewoners hinder ondervinden van de evenementen die worden georganiseerd in met name de Leidse binnenstad;

- De gevelnorm van geluidscategorie 2a dusdanig hoog is dat bewoners hier binnenshuis hinder van ondervinden;

- Eén van de ambities in het Evenementenbeleid Leiden 2020 ‘balans tussen levendigheid en leefbaarheid’ is;

Verzoekt het college om

Het toegestane aantal evenementen in de geluidscategorieën 2a en 2b naar beneden bij te stellen naar het niveau van het gemiddeld aantal evenementen dat in de jaren 2013-2019 is georganiseerd.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren Pieter Krol – ChristenUnie


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Laat de bomen aan de Klokpoort staan

Lees verder

Motie: Evenementenbeleid 2020 - Duurzaamheidscriteria hanteren bij subsidiebeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer