Motie: Fijne school­pleinen


12 november 2019

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,


Constaterende dat:

- Er nog steeds kunstgrasveldjes op schoolpleinen aangelegd worden;

- Ook groenschoolpleinen-scholen als De Pacelli en De Morskring dit doen;

Overwegende dat:

- Kunstgrasvelden bijdrage aan hittestress in de stad;

- Plastic niet afgebroken wordt, maar wel uiteenvalt in micro- en nanoplastics die uiteindelijk terecht komen in de lichamen van alle wezens op aarde en bijvoorbeeld de Plastic Soup;

- Bij het gebruik van kunstgrasvelden microplastics vrijkomen;

- In kunstgrasvelden hormoonverstorende weekmakers zitten;

- Kunstgrasvelden ten opzichte van natuurgrasvelden zeer nadelig zijn op het gebied van bodemleven en biodiversiteit;

- Kunstgrasvelden niet circulair te gebruiken zijn;

- De gemeente het milieu en klimaat in Leiden niet nadelig hoort te beïnvloeden;

- Dit college (plastic) afval als een probleem ziet;

- Dit college inzet op gezondheidsverbetering van de Leidenaren;

Verzoekt het college:

- Zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de scholen in Leiden en afspraken te maken dat er geen kunstgrasveldjes op Leidse schoolpleinen meer worden aangelegd.

Harbert van der Kaap, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Onderzoek duurzamer asfalt

Lees verder

Motie: Leiden doet mee aan de Week zonder Vlees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer