Motie: Leiden doet mee aan de Week zonder Vlees


12 november 2019


De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,


Constaterende dat

- Voedsel verantwoordelijk is voor 20 tot 35% van de broeikasgas-uitstoot, waarbij meer dan de helft veroorzaakt wordt door vlees en zuivel1;

- Een meer plantaardig dieet niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de gezondheid2,

- Elke vleeseter die een week lang geen vlees eet, bespaart3:

  • 130 liter water, of
  • 76 kilometer autorijden, of
  • 13,3 kilo CO2, en
  • dierenleed.

Overwegende dat

- De milieu- en gezondheidsvoordelen van minder vlees eten, nog niet bij iedereen bekend zijn;

- De campagne ‘Nationale Week zonder Vlees’ op een aansprekende en toegankelijke wijze mensen bewust maakt van de positieve impact van minder vlees eten;

Verzoekt het college om

- De gemeente Leiden aan te melden als deelnemer aan de Week zonder Vlees (9 tot 15 maart 2020);

- Hieraan via interne en externe communicatie-uitingen bekendheid te geven.

Martine van Schaik, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Fijne schoolpleinen

Lees verder

Motie: R-Model

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer