Motie: Fossiel­vrije reclame


16 september 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 september 2021,

Constaterende dat

− Leiden de ambitie heeft om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Fossiele reclames, zoals reclames van oliebedrijven en luchtvaartmaatschappijen, niet passen bij deze ambitie omdat zij aanzetten tot meer fossiel brandstofgebruik;− Reclames voor fossiele producten Leidenaren verleiden en stimuleren om aankopen te doen die bijdragen aan klimaatverandering;

Overwegende dat

− Uit antwoord op technische vragen is gebleken dat een gemeente specifieke reclames kan uitsluiten;− Het terugdringen van reclame voor fossiele producten bij kan dragen in de strijd tegen klimaatverandering;

Verzoekt het college om

− Met reclame exploitanten het gesprek aan te gaan over het terugdringen van reclame voor fossiele producten in de openbare ruimte;− De raad hierover uiterlijk 1 maart 2022 te informeren.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren

Walter van Peijpe – GroenLinks


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Kaasmarktschool

Lees verder

Motie: Vleugelnoot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer