Motie: Kaas­markt­school


13 juli 2021

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13juli 2021,


Constaterende dat:

- De gemeente in onderhandeling is met de gebruikers van de Kaasmarktschool.

- De marktconforme prijs op basis van de bestemming wonen bepaald is op €1.700.000

- De onderhandelingstermijn op 21 juli 2021 afloopt.

Overwegende dat:

- De Kaasmarktschool bij voorkeur een culturele functie krijgt.

- De Kaasmarktschool kan bijdragen aan een levendige Kaasmarkt.


Verzoekt het college:

De Kaasmarktschool te laten taxeren op basis van een culturele bestemming en op basis van deze taxatie het gesprek aan te gaan met de initiatiefnemers van het Stadsatelier aan de Kaasmarkt en de initiatiefnemers tot eind van dit jaar de kans te geven om het pand aan te kopen.


Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Leidse luchtclub

Lees verder

Motie: Fossielvrije reclame

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer