Motie: Kiezen voor gezonder eten


11 november 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat

- Leiden de ambitie heeft om de gezondste stad van Nederland te worden;

- De helft van de volwassen Nederlanders te zwaar is en 14% obesitas heeft;

- Het gemiddeld aantal fastfoodketens binnen één kilometer van alle inwoners van Leiden in 2020 14,4 was en de Leidenaar gemiddeld slechts 500 meter van de dichtstbijzijnde fastfoodketen afwoont;

- Uit het rapport ‘The Heavy Burden of Obesity’ van de OESO blijkt dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in preventie van overgewicht door middel van regulatie van aanbod en advertenties door de overheid in potentie vijf euro kan opleveren;

- De kosten voor overgewichtgerelateerde ziektegevallen ruim 8% van het zorgbudget bedragen;

Overwegende dat

- Het voedselaanbod in onze omgeving onze voedselkeuze bepaalt;

- Gezonde voeding de weerstand verhoogt. Mensen met een hogere weerstand meestal sneller herstellen van een covid-19 infectie.

- Leidenaren sneller gezonde keuzes maken als de fysieke omgeving gezond gedrag stimuleert en er gezonde voedingskeuzes zijn;

- Door plaatsing en toegankelijkheid van gezonde producten te veranderen consumenten een duwtje in de goede richting krijgen, zonder dat hierbij hun vrijheden worden ingeperkt. De ongezonde optie verdwijnt niet, maar de gezonde optie wordt makkelijker gemaakt;

Verzoekt het college om

- Het aandeel gezonde voedingskeuzes in Leiden te vergroten door ondernemers te stimuleren om (ook) gezonde voeding aan te bieden en gezonde producten een prominentere plek te geven;

- Gezonde voedingskeuzes onder Leidenaren te bevorderen, bijvoorbeeld door middel van een advertentiecampagne;

- De kosten die met dit voorstel gepaard gaan bij voorkeur te dekken uit het uitvoeringsbudget dat de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor het waarmaken van de ambities en uitvoeren van de acties uit het Leids Preventieakkoord 2021-2023 of uit het budget dat beschikbaar is voor het Social Impact Team.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren Lianne Raat – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Plan van aanpak Rijksbudget energiearmoede

Lees verder

Motie: Pilot aanmoedigingsfonds vergroening schoolpleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer