Motie: Plan van aanpak Rijks­budget ener­gie­ar­moede


11 november 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,


Constaterende dat

- Onderzoek van TNO laat zien dat ook in Leiden huishoudens leven in energiearmoede;1

- Het kabinet recent heeft aangekondigd een bedrag van 150 miljoen beschikbaar te stellen voor gemeenten om energiearmoede aan te pakken;2

- Gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij deze financiële middelen inzetten;

Overwegende dat

- De flinke stijging van de gasprijzen energiearmoede in Leiden zullen verergeren;

- Het aanpakken van energiearmoede de energietransitie versnelt;

Verzoekt het college om

Zo snel mogelijk een plan van aanpak op te stellen voor het effectief en efficiënt inzetten van de financiële middelen zodat direct tot actie kan worden overgegaan zodra deze middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren Lianne Raat – Partij voor de Dieren Thomas van Halm - SP


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Sturende instrumenten om derden circulair te laten bouwen

Lees verder

Motie: Kiezen voor gezonder eten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer