Motie: Lagere afval­stof­fen­heffing door afval­re­ductie


13 juli 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021,

Constaterende dat

- In het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de afvalstoffenheffing stapsgewijs verhoogd wordt naar 100% kostendekkendheid in 2022;

- De verhoging van de afvalstoffenheffing voor Leidenaren een flinke hap uit hun portemonnee is;

Overwegende dat

- De hoogte van de afvalstoffenheffing lager zal worden indien er minder afval wordt geproduceerd door Leidse huishoudens;

- Niet alleen het milieu gebaat is bij minder afval, maar ook de portemonnee van de Leidenaar;

- Het bespreken van de reductie van afval in relatie tot de hoogte van de afvalstoffenheffing wellicht tot nieuwe dan wel andere inzichten leidt dan wanneer alleen over afvalpreventie wordt gesproken;

Verzoekt het college om

Nog deze collegeperiode een rondetafelgesprek te organiseren waarbij het college met de raad, burgers, bedrijven en experts in gesprek gaat over manieren waarop we de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt door Leidse huishoudens kunnen verminderen met als doel een verlaging van de afvalstoffenheffing.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Definitie huis-aan-huis blad

Lees verder

Motie: Meer aandacht voor slavernijverleden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer