Motie: Meer aandacht voor slaver­nij­ver­leden


13 juli 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021,

Constaterende dat

- De kennis over het Nederlandse slavernijverleden gering is1;

- De wethouders van de vier grote steden het nieuwe kabinet hebben verzocht om meer aandacht te besteden aan ons slavernijverleden en van Keti Koti een nationale feestdag te maken;

Overwegende dat

- Ons slavernijverleden zorgt voor heftige gevoelens in de samenleving;

- Het institutioneel racisme van vandaag de dag, niet los is te zien van eeuwen slavernij en kolonialisme en de denkbeelden die in deze context zijn ontstaan;

- Door ons slavernijverleden te gedenken legt de samenleving verantwoordelijkheid af, maar committeert zij zich ook aan een samenleving waar geen ruimte is voor racisme en kansenongelijkheid;

Verzoekt het college om

Om net als de vier grote steden een brief aan de Kamercommissie Binnenlandse zaken te schrijven met daarin het verzoek aan het nog te vormen nieuwe kabinet om meer aandacht te besteden aan ons slavernijverleden en van Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij, een nationale feestdag te maken.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Ries van Walraven – SP
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Gebke van Gaal – GroenLinks
Anandkoemar Jitan – Leiden Participeert


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Lagere afvalstoffenheffing door afvalreductie

Lees verder

Motie: Waardebepaling gemeentelijk vastgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer