Motie: Waar­de­be­paling gemeen­telijk vastgoed


13 juli 2021

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 juli 2021,

Constaterende dat:

- Gemeentelijk vastgoed aan maatschappelijk en culturele organisaties wordt verhuurd tegen marktconforme prijzen.

- In geval van verkoop aan een maatschappelijke of culturele organisatie eveneens een door de markt gedicteerde prijs wordt gehanteerd.


Overwegende dat:

- Hiermee een onduidelijkheid wordt gecreëerd omtrent de subsidiestromen.

- Huisvestingslasten onnodig hoog worden.

- In geval van verkoop hoge barrières worden opgeworpen.Verzoekt het college:

Deze vorm van waardebepaling van het gemeentelijk vastgoed te evalueren en daarbij de mogelijke knelpunten te benoemen en deze evaluatie aan de raad voor te leggen.Lianne Raat - Partij voor de Dieren

Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer