Motie: Niet sporten op plastic


13 juli 2021

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021,


Constaterende dat:

- Het college voorstelt om vier compacte sportvoorzieningen voor de individuele sporter aan te leggen.

- In het verleden vaak voor een kunststof ondergrond is gekozen.

Overwegende dat:

- Een plastic ondergrond zal slijten en uiteen zal vallen in micro- en uiteindelijk nanoplastics.

- We het gebruik van plastic moeten terugdringen.

- Het college daarbij een voorbeeldfunctie dient te vervullen.


Verzoekt het college:


Bij het aanleggen van deze compacte sportvoorzieningen geen plastic of andersoortige kunststoffen te gebruiken als ondergrond, maar te kiezen voor gras of natuurlijke materialen.

Lianne Raat - Partij voor de Dieren

Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren

Toelichting:

We moeten nu inzetten op het terugdringen van het gebruik van plastic, dan hoeven we het later niet met veel moeite en kosten weer uit het milieu te halen. Denk bijvoorbeeld aan de hoge kosten die we nu al moeten maken om onze waterzuiveringen aan te passen.

We zien nu hoeveel geld het verwijderen van asbest met zich mee brengt. Plastic is het asbest van onze tijd.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Waardebepaling gemeentelijk vastgoed

Lees verder

Motie: Leidse luchtclub

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer