Motie: One-stop-shop͛ vergun­ningen elek­trische vaar­tuigen


21 juni 2018

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 juni 2018, 

Constaterende dat: 

  • Er een toename van elektrisch vervoer op het water is gesignaleerd1; 
  • Eigenaren van elektrisch aangedreven vaartuigen naast het aanvragen van een ligplaatsvergunning apart een vergunning moeten aanvragen voor een voorziening voor een laadpunt voor elektrisch vervoer; 
  • Voor eigenaren van elektrisch aangedreven vaartuigen op dit moment een korting2 geldt op het ligplaatsentarief, maar er nog geen andere regels gelden waarmee eigenaren van vaartuigen worden geprikkeld om hun vaartuigen (versneld) te laten verduurzamen;
  • Leiden de minst schone stad van Nederland is, omdat het jaargemiddelde fijnstof in de lucht het hoogste is van alle Nederlandse steden3;
  • Elektrisch vervoer een bijdrage levert aan een betere luchtkwaliteit en leefomgeving en daarmee aan de duurzaamheidsambities uit het Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;

Overwegende dat: 

  • Zowel eigenaren van een elektrisch aangedreven vaartuig als de gemeente met minder administratieve lasten worden belast als een ‘one-stop-shop’ wordt gehanteerd. De ‘one-stop-shop’ houdt in dat de aanvraag voor een vergunning voor een ligplaats tegelijkertijd en integraal wordt behandeld met de (eventuele) aanvraag voor een vergunning voor een laadpunt voorziening.
  • Eigenaren van een elektrisch gedreven vaartuig – na het toekennen van een vergunning voor een ligplaats met het creëren van een ‘one-stop-shop’ – niet apart een vergunning hoeven aan te vragen voor een laadpunt voorziening voor elektrisch aangedreven vaartuigen en daardoor niet in onzekerheid verkeren of zij hun vaartuig op of nabij de aan hun verleende ligplaats kunnen opladen; 
  • Eigenaren met het creëren van een ‘one-stop-shop’ worden geprikkeld om hun vaartuigen (versneld) te laten verduurzamen; 

Verzoekt het College:  

  • Eigenaren van elektrisch aangedreven vaartuigen de mogelijkheid te bieden om de aanvraag voor een ligplaatsvergunning tegelijkertijd en integraal te behandelen met de aanvraag voor een vergunning voor een laadpunt voorziening voor elektrisch aangedreven vaartuigen. 

Lianne Raat, Partij voor de Dieren 


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer