Motie: Ruimte voor bloemen en kruiden in gazons


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat

 • In 2021 129 hectare[1] (zo’n 200 voetbalvelden) gazon[2] werd gemaaid op beeldkwaliteit B, waarbij een maaihoogte hoort van maximaal 90 mm[3];
 • In de lente en zomer gazons daardoor bijna wekelijks of tweewekelijks gemaaid worden, waardoor bloemen en kruiden weinig kans krijgen om te groeien en (uit) te bloeien;

Overwegende dat

 • Het actief in stand houden van monoculturen, biodiversiteit niet bevordert;
 • Door minder vaak te maaien (bijvoorbeeld om de 3 weken) een kruidenrijker gazon ontstaat met gazonbloeiers als madeliefje, klaver, duizendblad en paardenbloem, waar insecten en vogels van profiteren[4]. Bovendien is kort gemaaid gras kwetsbaarder voor hitte en uitdroging dan hoger gras[5];
 • Lang niet alle velden die als gazon geregistreerd staan ook daadwerkelijk de functie van gazon (volledig) vervullen;
 • Minder maaien kostenbesparing kan opleveren[6];

Verzoekt het college om

 • Waar mogelijk, gazons minder vaak te maaien door de maaihoogte te verhogen (bijvoorbeeld naar 150 mm[7]), om zo de ecologische waarde te verhogen;
 • Buurtbewoners uit te leggen waarom het gras wat minder vaak gemaaid wordt;
 • Niet functionele gazons, waar mogelijk, om te blijven zetten naar ecologisch beheerde bermen;
 • Die (delen van) gazons die actief worden gebruikt voor sport en spel, te blijven maaien tot een daarvoor geschikte hoogte;
 • De onderzoekskosten te dekken uit het onderzoeksbudget van €250.000 in het verzamelamendement bij de Eerste begrotingswijziging 2023.


Martine van Schaik - Partij voor de Dieren

Laura Delver - Partij voor de Dieren

IJsbrand Olthof - D66

Elianne Wijnands - Studenten voor Leiden


[1] Zie p17 in Groenrapportage 2021

[2] De gemeente hanteert 2 opties voor wat betreft het maaien van de openbare ruimte: berm of gazon. Een (ecologische) berm wordt 1 tot 6 keer per jaar gemaaid; een gazon gemiddeld 20-26 keer per jaar. Bron: antwoord op technische vraag 10 bij de Groene Kansenkaart, commissie LB 16 mei 2019, en antwoord op vraag 2 van Schriftelijke Vragen ‘Ruimte voor het maai­beleid en de huidige droogte in Leiden’.

[3] Zie nr 174 in Overzicht Beantwoording van Raadsvragen bij de Programmabegroting 2023

[4] https://steenbreek.nl/resultaten-maai-mei-niet-nederland-2022/

[5] https://steenbreek.nl/maai-mei-niet-campagne-goed-voor-biodiversiteit-en-bewustwording/

[6] Zie antwoord op vraag 3 van Schriftelijke Vragen: Ruimte voor het maai­beleid en de huidige droogte in Leiden.

[7] De gemeente Utrecht heeft in 2015 een deel van de gazons omgevormd naar grasveld met een maaihoogte van 15 cm, zie https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/groenonderhoud/maaien/


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Streef naar voldoende sport, spel en groen in de buurt

Lees verder

Motie: Meer ruimte voor stoepplantjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer