Motie: Vroeg­sig­na­lering huiselijk geweld


1 december 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 1 december 2022,

Constaterende dat:

- Bij een constatering van huiselijk geweld tegen dieren, de kans meer dan 30% is dat er ook sprake is van huiselijk geweld tegen mensen[1][2];

- In de helft van de gevallen van huiselijk geweld er ook sprake is van dierenmishandeling[3][4].

Overwegende dat:

- Het signaleren van huiselijk geweld tegen dieren helpt bij de vroegsignalering van huiselijk geweld tegen mensen;

- Huisdieren als onderdeel van het gezin worden ervaren en in Leiden gewerkt wordt volgens het principe één gezin één plan;

- Dierenmishandeling nog niet is opgenomen bij de verschillende vormen van huiselijk geweld zoals partnergeweld, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld op de websites van Veilig Thuis Hollands Midden, de gemeente noch op de website van de Sociale Wijkteams;

- Het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling niet is opgenomen in het ‘Kader Sociaal wijkteam in Leiden 2023 en verder’.

Verzoekt het college:

- Bewustwording verder te vergroten door de relatie tussen huiselijk geweld tegen mensen en huiselijk geweld tegen dieren een plek te geven op alle daarvoor relevante communicatie-uitingen van de gemeente en andere betrokken instanties;

-Bijvoorbeeld door het opsommen van signalen die duiden op dierenmishandeling en het vermelden van acties die kunnen worden ondernomen op de gemeentelijke website;

- Hiernaast het gesprek aan te gaan met de Sociale Wijk Teams en Veilig Thuis Hollands Midden en hen te verzoeken om op hun websites https://sociaalwijkteamleiden.nl/ruzie-en-geweld en https://veiligthuishollandsmidden.nl/ik-zoek-hulp/ ook dergelijke stappen te ondernemen;

- Het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld op te nemen bij verwante beleidsstukken zoals het Kader ‘Sociaal wijkteam in Leiden 2023 en verder’ bij basisfunctie 1: Oog voor een veilige leefomgeving.

Malcolm Jones (PvdD)

Elianne Wijnands (SVL)


[1]https://www.huiselijkgeweld.nl...

[2] Expertisecentrum dierenmishandeling ziet in 70% van de gevallen ook kindermishandeling of ander huiselijk geweld: nos.nl/artikel/2166626-nieuw-centrum-dierenmishandeling-ook-van-belang-voor-kinderen.html

[3] Gevaar voor mensen bij huiselijke dierenmishandeling volkskrant.nl/cultuur-media/waar-dieren-worden-mishandeld-kunnenook-mensen-gevaar-lopen-en-dus-nemen-we-dierenmishandeling-steeds-serieuzer~bc35017e

[4] Dierenmishandeling vaak het begin: studylibnl.com/doc/1083508/-dierenbeul-kan-tikkende-tijdbom-zijn


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Meer ruimte voor stoepplantjes

Lees verder

Motie: Aandacht voor illegale dierenhandel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer