Baggeren in natuurpark Crone­steyn en andere maat­re­gelen om de natuur te beschermen en te verste­vigen in dit park


25 maart 2021

In de eerste week van maart werd gebaggerd in Park Cronesteyn. Terwijl met de waterbeheerder van de gemeente juist was afgesproken om dat níet na 28 februari te doen, om te voorkomen dat broedende weidevogels als de grutto verstoord zouden worden. De grutto bleek inderdaad verstoord te zijn, maar is gelukkig wel terug gekeerd na de werkzaamheden.

Helaas zij er ook andere vormen van verstoring in Cronesteyn. Zo zijn er loslopende honden, met als gevolg doodgebeten zwanen. Ook worden ganzen verjaagd door zogenaamde ‘verjagers’ op het door boer Jan van Dorp gepachte perceel, omdat de ganzen schade zouden veroorzaken aan het grasland.

Wij stelden dan ook Schriftelijke Vragen over de misstanden en dringen aan op maatregelen in Park Cronesteyn ➡️
Eerder stelden wij ook al Schriftelijke Vragen over de koeien die op datzelfde perceel onbeschut staan in de warme zomertijd ➡️
Zie ook: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210323_36987846/partij-voor-de-dieren-dringt-aan-op-maatregelen-bij-leidse-park-cronesteyn


Wij staan voor: