Ecolo­gisch drama in het Van der Werfpark


24 maart 2021

Op 21 maart 2021 publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel over een ecologisch drama door fouten bij de opknapbeurt in het Van der Werfpark. Tegen de afspraken met de gemeente in werd een klimop verwijderd waardoor een belangrijke voedingsbron voor vogels en insecten verloren is gegaan.

De gemeente geeft aan dat de aannemer duidelijke instructies had om de klimop intact te laten. De aannemer heeft nu opdracht gekregen om nieuwe klimop aan te planten. Alleen duurt het jaren voordat de aangeplante nieuwe klimop dezelfde ecologische waarde heeft als dat wat nu verloren is gegaan.

Dit is helaas niet de eerste keer dat er fouten zijn gemaakt in de uitvoering, waardoor er waardevolle natuur verloren is gegaan. Zo stelden wij eerder Schriftelijke Vragen over verkeerd onderhoud in het Bos van Bosman. Daarnaast zijn, naar aanleiding van fouten in onderhoud in park Kweeklust, in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid technische vragen gesteld over dit onderwerp.

Wij stelden dan ook Schriftelijke Vragen over het verwijderen van de klimop in het Van der Werfpark.

Gerelateerd nieuws

Opnieuw plastic drama in Leiden

Op 15 februari was in het tv-programma Pointer aandacht voor het gebruik van gecertificeerd recycling granulaat om wandelpade...

Lees verder

Baggeren in natuurpark Cronesteyn en andere maatregelen om de natuur te beschermen en te verstevigen in dit park

In de eerste week van maart werd gebaggerd in Park Cronesteyn. Terwijl met de waterbeheerder van de gemeente juist was afgesp...

Lees verder