Inspi­ra­tienota voedsel ''Wat eten we dan' aange­boden aan wethouder Ashley North


1 april 2021

Op 1 april (geen grap!) heeft onze fractievoorzitter Martine van Schaik de inspiratienota voedsel 'Wat eten we dan' overhandigd aan wethouder Ashley North.

Ons voedsel zorgt voor veel milieubelasting en biedt dus grote kansen voor duurzaamheid. Een aantal steden beschikt al over een Voedselvisie, zoals Amsterdam, Barneveld en Ede. Leiden helaas nog niet. Wij willen daar een aanzet toe geven met dit inspiratiedocument voor een Leidse Voedselvisie.

Het inspiratiedocument is tot stand gekomen met meerdere mensen. Op 15 april 2019 vond een eerste brainstormsessie plaats in het Groene Ideecafé. Op 21 september 2020 was een eerste versie in concept klaar en werd nogmaals een bijeenkomst georganiseerd in het Groene Ideecafé om de actielijnen in het concept verder te concretiseren.

Wij zijn er dan ook trots op dat we op 1 april het inspiratiedocument hebben kunnen overhandigen! Hopelijk gaat het college voortvarend aan de slag met dit breed gedragen stuk.