Een discolfbaan in natuur­gebied Crone­steyn


15 juni 2021

Op 11 juni publiceerde Sleutelstad een artikel waaruit bleek dat het initiatief voor de aanleg van een discgolfbaan in Polderpark Cronesteyn een financiering vanuit de gemeente heeft ontvangen. Discgolf is een relatief jonge sport dat enigszins lijkt op het bekende golf. Bij discgolf slaat de speler echter geen bal in een hole, maar gooit hij/zij een frisbee in een basket. Discolf is een activiteit die veel ruimte vraagt, terwijl ruimte nu juist zo schaars is in Leiden.

Stichting Groen Cronesteyn wees op mogelijke negatieve gevolgen voor de natuur in het park. Ook wij maken ons zorgen over de mogelijke negatieve impact van de aanleg en gebruik van een discgolfbaan op de natuur, de dieren en de rust in Cronesteyn en stelden daarom Schriftelijke Vragen.